Rządowy projekt zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych niebezpiecznym dla przedsiębiorców?

Sporo kontrowersji wywołują ostatnie pracę nad zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych. Chodzi o rządowy projekt zmian przygotowany przez Urząd Zamówień publicznych, który z kolei ma być alternatywą dla poselskiego projektu, czyli druku sejmowego nr 1653.

Jednak propozycje zawarte w rządowej propozycji  nowelizacji wywołują pewne obawy wśród Pracodawców RP. Uwaga ta dotyczy m.in. pomysłu zniesienia wadium wraz z odsetkami, co miałby mieć miejsce w sytuacji nie uzupełnienia przez wykonawcę dokumentów w związku z wezwaniem  przez Zamawiającego.

 Po za tym wiele dyskusji wzbudza treść art. 46 ust. 4, który zdaniem Pracodawców RP powinien zostać wykreślony. W kontekście zaś art. 24 ust. 1 pkt 2a podnosi brak możliwości poddania przez Wykonawcę kontroli Sądu  sposobu oceny zobowiązania dokonywanej przez  Zamawiającego, co wydaje się szczególne ważne ze względu na konsekwencje, które może zastosować Zamawiający, co odnosi się do możliwości wykluczenia Wykonawcy.

Ponadto w stanowisku wypracowanym przez Pracodawców RP można wyinterpretować krytykę czynioną pod kątem dokonywanych zmian  w ustawie, bowiem są one często dokonywane bez uprzedniej gruntownej analizy i dotyczą zwykle tych samych przepisów

 Powyższe przedstawia  najistotniejsze uwagi wysuwane przez Pracodawców RP. Prace nad wprowadzeniem zmian do ustawy trwają nadal. W jaki sposób zostanie ukształtowany ostateczny projekt zmian ustawy? Dowiemy się pewnie niebawem…

   Źródło:

file:///C:/Users/Justyna/AppData/Local/Temp/Serwis%20informacyjny%20OBPON.pl.%20Pracodawcy%20RP.%20Rz%C4%85dowe%20propozycje%20zmian%20w%20ustawie%20o%20zam%C3%B3wieniach%20publicznych%20godz%C4%85%20w%20przedsi%C4%99biorc%C3%B3w%20XI-2013-1.htm

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź