E-fakturowanie w zamówieniach publicznych- czyli o „bezpapierowiej administracji” ciąg dalszy…

Wdrożenie kompleksowego systemu e-zamówień publicznych należy niewątpliwie do szczególnie istotnych wyzwań z perspektywy całej Unii Europejskiej jak i poszczególnych krajów członkowskich.  Za jeden  z jego elementów uznano wprowadzenie elektronicznego fakturowania. Zastanawiasz się o  co dokładnie chodzi?. J

Już kilka lat temu Instytucje Unii Europejskiej wezwały  do podjęcia działań na rzecz opracowania jednego modelu danych dla podstawowej faktury elektronicznej. W opinii Komisji Europejskiej miała by ona stać się główną metoda fakturowania Unii Europejskiej do 2020 r., natomiast zdaniem Parlamentu Europejskiego e-fakturowanie powinno  obowiązywać od 2016r. Aprobata dla e-fakturowania została także wystosowane przez państwa członkowskie na jednym z nieformalnych posiedzeń Rady. Nic dziwnego, iż sygnały płynące z tylu stron musiały zostać wkrótce zauważone. Z tego względu pozwól,. że zwrócę Twoją uwagę na Dyrektywę Komisji Europejskiej opublikowaną niedawno, bo w dniu 26 czerwca 2013 r.,  z wniosku  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (COM(2013) 449 final),. Zdaniem Komisji „bezpapierowa administracja publiczna” jest szczególnie ważna w obrocie transgranicznym Unii Europejskiej  i państw członkowskich.

Jak zapewne się domyślasz wprowadzenie tak istotnych zmian musiało być poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych w wyniku, których uznano, iż najodpowiedniejszym rozwiązaniem jest nałożenie na instytucje i podmioty zamawiające, począwszy od określonej daty, obowiązku akceptacji faktur elektronicznych

Jak to często bywa, wdrażanie niektórych rozwiązań nie jest już tak proste i napotyka szereg trudności. Podobnie jest i tym razem. Jak wskazują najnowsze dane e-faktury mają nadal ograniczony zasięg w sektorze publicznym, bo stanowią od 4do 15 % wszystkich faktur w obiegu. Patrząc na korzyści płynące z e-fakturowania bez wątpienia należy zwrócić uwagę na przewidywane  oszczędności, które powinny wynosić ok. 2,3 mld w całej Unii Europejskiej. Co jeszcze może spowodować opisywana inicjatywa?  Wydaje się, iż powinna ona wpłynąć na wzrost efektywności administracji publicznej, a także zapobiec rozdrobnieniu rynku wewnętrznego, a także upowszechnieniu i ułatwieniu e-fakturowania. Poza tym wielość istniejących wcześniej norm prowadzi do złożoności procedur , a także do powstania niepewności prawnej.

Z całą pewnością należy stwierdzić, iż wdrożenie jednolitego systemu e-fakturowania może przynieść wiele korzyści. Wszystko wskazuje na to, iż zmiany te pomimo początkowych trudności mają dużą szanse  powodzenia, o czym świadczy ogólna aprobata, a także jaki państwa członkowskie mają na wdrożenie e-fakturowania do własnych systemów prawnych.

Niektóre państwa, tj. Austria, Dania Szwecja, Finlandia już wprowadziły e-faktury do własnego obiegu. Pozostaje więc obserwowanie wprowadzania planowanych zmian zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach państwach członkowskich, o czym poinformuje w jednym z moich kolejnych wpisów.

Źródła:

1)      Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 7/2013, s. 7-10., http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2636

2)      http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ke-w-zamowieniach-publicznych-tylko-e-faktury

3)      http://prawo.rp.pl/artykul/1027738.html

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź