zielone zamówienia publiczne

Co to są zrównoważone zamówienia publiczne?

Ostatnie lata stanowią okres, w którym dynamicznie wprowadza się idee zrównoważonego rozwoju. Można bowiem zaobserwować znaczny wzrost zamówień w zakresie dóbr i usług, o czym świadczą dane wskazujące, iż administracja publiczna wydaje 16% produktu globalnego całej Europy, co łącznie dotyczy kwoty w wysokości ok. 1500 mld łącznie.  Jak zapewne wiesz, zamówienia te dokonywane są przez organy administracji publicznej, a wiec podmioty, które wykonują ...

„Zielone zamówienia publiczne” – co oznaczają dla wykonawcy?
Aspekt środowiskowy wywiera coraz większy wpływ na procedury stosowane w zamówieniach publicznych. Działania ukierunkowane na ochronę środowiska nabrały rozpędu w 2004 r. ,kiedy  to znowelizowano dyrektywę europejską dotyczącą zamówień publicznych we Wspólnocie. W 2012 r. Komisja Europejska opracowała zestaw nowych i zaktualizowanych kryteriów środowiskowych.  Dlaczego ten temat stał się taki ważny? Oczywiście, jednym z najważniejszych powodów był zamiar stworzenia nowego instrumentu ochrony środowiska i polityki ekologicznej,...