Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, o której  szeroko pisałam w jednym z  pierwszych postów, spowodowała konieczność dostosowania do niej innych aktów o charakterze wykonawczym. W mojej ocenie jeden z nich zasługuje na szczególne podkreślenie. Mam tu na myśli rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowych wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28 lutego 2013 r. , które weszło w życie z dniem 16...