przetareg publiczny

Czy wykonawca może zastrzec poufność informacji zawartych w ofercie?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno toczyć się jawnie.  Oznacza to, iż każdy, za uprzednim zezwoleniem Zamawiającego, może uzyskać wgląd do złożonych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niewątpliwe należy uznać, iż przedstawione rozwiązanie niesie ze sobą pewne korzyści ze względu na przejrzystość całej procedury. Domyślasz się pewnie, że tak zarysowana  zasada nie może mieć jednak  charakteru bezwzględnego. Dlaczego tak uważam? Ustawodawca...

Kiedy dochodzi do zmowy przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Współpraca pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oparta na porozumieniu ustalającym podział zadań i obowiązków, jest zjawiskiem stosunkowo często spotykanym, czego doskonałym przykładem może być konsorcjum, a także przypadki zawierania innych porozumień. Powinieneś jednak pamiętać, iż istnieją formy współpracy zabronione przez obowiązujące prawo, co odnosi się przede wszystkim do tzw. zmowy  przetargowej. Dodam jeszcze, iż według Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

Czy przetargi publiczne są najskuteczniejszym sposobem pozyskiwania nowych zamówień w branży budowlanej?

Ostatnio zwróciłam uwagę na najnowszy raport KPMG zatytułowany „Budownictwo w Polsce” Opublikowano w nim dane będące rezultatem wywiadów telefonicznych przeprowadzonych z przedstawicielami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w marcu i kwietniu 2013 r. Zadawane pytania dotyczyły aktualnej sytuacji na rynku budowlanym oraz perspektyw rozwoju.

 Zastanawiasz się jakie wnioski wynikają z tych badań?

Poniżej zwrócę uwagę tylko na te, mające bezpośredni związek...