ogólna

Odwołanie do KIO – czy to się opłaca?

Dla przedsiębiorcy biorącego udział w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niekorzystne rozstrzygnięcie bywa często trudne do zaakceptowania. Oznacza to konieczność poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem oferty, ale również jest związane z utratą potencjalnych korzyści, które przedsiębiorca mógłby otrzymać, gdyby jego oferta została wybrana. Praktyka pokazuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego niejednokrotnie dochodzi do pokrzywdzenia uczestnika konkursu w wyniku naruszenia przepisów...

Co z tym wynagrodzeniem ryczałtowym?

Przedsiębiorca z branży budowlanej zamierzał złożyć ofertę w jednym z ogłoszonych niedawno  przetargów. Jego wątpliwości wzbudziła kwestia wynagrodzenia za wykonaną usługę. Ryczałt, który staje się najczęściej stosowaną formą wynagradzania jest dla  przedsiębiorców dość ryzykowny,  szczególnie w okresie niezwykle zmieniających się cen rynkowych na materiały budowlane.

Ta sytuacja skłoniła mnie do powzięcia kilku refleksji związanych z wynagrodzeniem ryczałtowym, które polega na określeniu kwoty...

Coś nowego…dialog techniczny
Poprzednio dokonałem krótkiej analizy zmian wprowadzonych ostatnio w  prawie zamówień publicznych. Pozwolisz, że teraz dłużej skomentuje jedną z nich, która jest nowym rozwiązaniem, wcześniej znanym tylko z dyrektyw unijnych.  Co mam na myśli? Chodzi o wprowadzenie  w art. 31 a ustawy o sposobności do korzystania  z  dialogu technicznego, umożliwiającego prowadzenie doradztwa lub udzielania informacji w zakresie niezbędnym  do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia...
System e-zamówień, czyli szybciej i skuteczniej?
Już od kilku lat z żywym zainteresowaniem przyglądam się procesom informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Z ciekawością obserwuje wprowadzane zmiany, czytam informacje i raporty w zakresie postępu we wdrażaniu e-administracji. Tworzenie elektronicznej administracji stało się jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów.  Ciągle też słychać o potrzebie budowania społeczeństwa informacyjnego. To modne obecnie określenie świetnie pasuje do dążeń ówczesnego społeczeństwa polegających na łatwym dostępie do informacji...