ogólna

Szacowanie wartości zamówienia w branży spożywczej…

Zapewne wiesz, że wartość zamówienia wywiera istotny wpływ na procedurę stosowaną w zamówieniach publicznych. Postrzegając ten problem z perspektywy zamawiającego należy zaznaczyć, iż kwestia ta ma znaczenie dla stosowania lub wyłączenia stosowania  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).  Pamiętasz pewnie, że regulacje zawarte w PZP stosuje się do zamówień przekraczających kwotę 14.000 zł.

Powyższe spostrzeżenia są  dość mocno związane z jeszcze innym...

Uniezależnienie Zamawiającego od jednego dostawcy-co oznacza dla wykonawcy?

Jak wynika z niedawno zamieszczonych informacji, Komisja Europejska zamierza podjąć działania na rzecz uniezależnienia instytucji publicznych od jednego dostawcy. Zastanawiasz się dlaczego mają one zostać podjęte? Dostrzega się zagrożenia płynące z dyktatu warunków przez Wykonawcę. Jak podkreśla się obecnie Zamawiający nie ma możliwości negocjacji warunków. Natomiast jeśli już istnieją jakieś sposobności, to zwykle w znacznie ograniczonym zakresie.

Dlatego pewnie ciekawi Cię, jakie...

W obronie podwykonawcy…

Projekt zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, przyjęty przez Radę Ministrów 12 lutego 2013 r., szybko został oceniony jako propozycja wręcz o rewolucyjnym charakterze,  dotycząca jednego z zasadniczych, dotąd nierozwiązanych problemów z zakresu  zamówień publicznych.  Zastanawiasz się, czego dotyczą te zmiany…? Chodzi o kompleksowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Dlaczego zdecydowano o wprowadzeniu zmian akurat w tym zakresie?  W ciągu ostatnich miesięcy coraz...