Aspekt środowiskowy wywiera coraz większy wpływ na procedury stosowane w zamówieniach publicznych. Działania ukierunkowane na ochronę środowiska nabrały rozpędu w 2004 r. ,kiedy  to znowelizowano dyrektywę europejską dotyczącą zamówień publicznych we Wspólnocie. W 2012 r. Komisja Europejska opracowała zestaw nowych i zaktualizowanych kryteriów środowiskowych.  Dlaczego ten temat stał się taki ważny? Oczywiście, jednym z najważniejszych powodów był zamiar stworzenia nowego instrumentu ochrony środowiska i polityki ekologicznej,...