Ostatnio Urząd Zamówień Publicznych poinformował o planowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zmiany progu stosowania tych przepisów. Wskaźnik, który obecnie wynosi  14  tyś euro, ma wzrosnąć do 20 tyś euro. Próg ten został ustalony w 2007 r. i wcześniej wynosił 6 tyś euro. Zapewne zastanawiasz dlaczego Urząd zamierza dokonać zmiany tej wartości?

W zamierzeniu projektodawcy zmiana ta ma zagwarantować przedsiębiorcom...