Informacje o: Agata Mączka

Ostatnie wpisy

W obronie podwykonawcy…

Projekt zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, przyjęty przez Radę Ministrów 12 lutego 2013 r., szybko został oceniony jako propozycja wręcz o rewolucyjnym charakterze,  dotycząca jednego z zasadniczych, dotąd nierozwiązanych problemów z zakresu  zamówień publicznych.  Zastanawiasz się, czego dotyczą te zmiany…? Chodzi o kompleksowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Dlaczego zdecydowano o wprowadzeniu zmian akurat w tym zakresie?  W ciągu ostatnich miesięcy coraz...

Odwołanie do KIO – czy to się opłaca?

Dla przedsiębiorcy biorącego udział w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niekorzystne rozstrzygnięcie bywa często trudne do zaakceptowania. Oznacza to konieczność poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem oferty, ale również jest związane z utratą potencjalnych korzyści, które przedsiębiorca mógłby otrzymać, gdyby jego oferta została wybrana. Praktyka pokazuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego niejednokrotnie dochodzi do pokrzywdzenia uczestnika konkursu w wyniku naruszenia przepisów...

Co z tym wynagrodzeniem ryczałtowym?

Przedsiębiorca z branży budowlanej zamierzał złożyć ofertę w jednym z ogłoszonych niedawno  przetargów. Jego wątpliwości wzbudziła kwestia wynagrodzenia za wykonaną usługę. Ryczałt, który staje się najczęściej stosowaną formą wynagradzania jest dla  przedsiębiorców dość ryzykowny,  szczególnie w okresie niezwykle zmieniających się cen rynkowych na materiały budowlane.

Ta sytuacja skłoniła mnie do powzięcia kilku refleksji związanych z wynagrodzeniem ryczałtowym, które polega na określeniu kwoty...

Ostatnie komentarze

    Brak komentarzy.