Informacje o: Agata Mączka

Ostatnie wpisy

Kiedy proponowaną cenę należy uznać za rażąco niską?

         Obecna sytuacja gospodarcza państwa i silna konkurencja na rynku, powodują, iż podstawowym, a często jednym kryterium wyboru najlepszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pozostaje cena. Czy składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zdarzyło Ci się spoglądać z niedowierzaniem na ceny proponowane przez innych wykonawców? Spostrzeżenia te wywołały u Ciebie zapewne spore zdziwienie. Przecież z dokonanych kalkulacji wynikało, iż...

Zamieszczając ogłoszenie o zamówienie publiczne, pamiętaj o nowych wzorach…
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, o której  szeroko pisałam w jednym z  pierwszych postów, spowodowała konieczność dostosowania do niej innych aktów o charakterze wykonawczym. W mojej ocenie jeden z nich zasługuje na szczególne podkreślenie. Mam tu na myśli rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowych wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28 lutego 2013 r. , które weszło w życie z dniem 16...
Bezpodstawne odrzucenie odwołania niweczy sens postępowania odwoławczego!

Z danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP), a przedstawionych przeze mnie w jednym z ostatnich postów wynika, iż corocznie kilka lub kilkanaście procent odwołań, kierowanych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), podlega odrzuceniu.  Zastanawiasz się pewnie kiedy to może nastąpić? Dzieje się to w przypadku niedopełnienia przez odwołującego wymogów formalnych, co najczęściej dotyczy sytuacji, gdy w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy, odwołujący...

Uwaga! Nowy próg dla zamówień publicznych…

Ostatnio Urząd Zamówień Publicznych poinformował o planowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zmiany progu stosowania tych przepisów. Wskaźnik, który obecnie wynosi  14  tyś euro, ma wzrosnąć do 20 tyś euro. Próg ten został ustalony w 2007 r. i wcześniej wynosił 6 tyś euro. Zapewne zastanawiasz dlaczego Urząd zamierza dokonać zmiany tej wartości?

W zamierzeniu projektodawcy zmiana ta ma zagwarantować przedsiębiorcom...

Ostatnie komentarze

    Brak komentarzy.