Problem rażąco niskiej ceny był już kilkakrotnie przedmiotem moich wpisów. Jak wiadomo  w praktyce temat ten wzbudza wiele wątpliwości i kontrowersji. Z tego względu, pozwól, że z uwagi na opinię prawną  opublikowaną w ostatnim biuletynie Urzędu zamówień publicznych , jeszcze raz przybliżę to problematyczne zagadnienie .

Jak podkreślono ww. opinii ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Dokonując oceny...