Archiwum miesięczne: Październik 2013

Dopuszczalność dokonania przez wykonawcę wyceny w kosztorysie jednego z elementów zamówienia na kwotę 0 zł.

Problem ceny jest tematem  wielokrotnie podejmowanym w zamówieniach publicznych., najczęściej w kontekście rażąco niskiej ceny. Tym razem przedstawię zagadnienie dokonania przez wykonawcę wyceny w kosztorysie jednego z elementów zamówienia na kwotę 0 zł.

Zastanawiasz się, czy w świetle obowiązujących przepisów taka wycena jest dopuszczalna?

Na wstępie wspomnę, iż zaprezentowana tematyka stała się przedmiotem wyroku KIO Wyrok z dnia 21 sierpnia 2013...

Wykluczenie wykonawcy z powodu podania nieprawdziwych informacji
ak wiesz, na zamawiającym nie ciąży obowiązek weryfikowania informacja podanych przez wykonawców, dlatego najczęściej poprzestaje on  na dokumentach podanych w ogłoszeniu SIZ . Czy jednak zawsze tak jest? Co powinien zrobić zamawiający gdy ma wątpliwości co do prawdziwości informacji? Z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 22 lipca 2013 r.( 1649/13 ) wynika,. iż uznanie informacji za nieprawdziwe wymaga uzyskania pewności, że nie odzwierciedlają one rzeczywistej...
Co to są społeczne zamówienia publiczne?

Ostatnio coraz więcej słychać o społecznych zamówieniach publicznych. Cała idea jest rezultatem uwzględnienia aspektów społecznych kształtowanych na poziomie Unii Europejskiej, o czym świadczy choćby komunikat Komisji dotyczący ustawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie zamówień publicznych oraz możliwości zintegrowanego społecznego podejścia do zamówień- KOM (2001) 566. Z tego względu zamierzam bliżej przedstawić Ci omawianą problematykę  O co dokładnie chodzi?

Wspomniane zagadnienie jest związane z powiązaniem...

Pominięcie procedury przetargowej w zamówieniach publicznych udzielanych przywięziennym zakładom pracy…

Czytając ostatnio mojego bloga mogłeś pewnie zauważyć, że właściwie prawie wszystkie ostatnie wpisy dotyczą zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP). Nic dziwnego, skoro ciągle słychać o kolejnych nowelizacjach… Pozwól, że i tym razem przedstawię Ci kolejne modyfikacje we wspomnianej ustawie.

Czego tym razem będą one dotyczyć? Tak się składa, że od niedawna, bo od 24 września 2013 r. obowiązuje regulacja, w...