Archiwum miesięczne: Wrzesień 2013

Rażąco niska cena, czyli o kolejnym projekcie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych ciąg dalszy…

Problem rażąco niskiej ceny jest jednym z zagadnień wywołujących sporo kontrowersji w Prawie zamówień publicznych  (PZP). Szczególnie ostatnio gdyż z dostępnych informacji wynika, iż w dniu 5 września 2013 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Jest to już czwarta wersja projektu. Została ona pozytywnie zaopiniowana przez Komisję wspólną...

Uwaga na nowe progi w zamówieniach publicznych!

Ostatnio coraz częściej słyszy się o planach zmiany progów kwotowych w ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP). Jak zapewne pamiętasz, dyskusje na ten temat trwają już od jakiegoś czasu, o czym informowałam w jednym z moich postów. Co zatem mnie skłoniło do podjęcia tego tematu po raz kolejny?

Tak się składa, że obecnie w Sejmie toczy się postępowanie w sprawie nowelizacji  ustawy we...

Co powinieneś wiedzieć o kosztach postępowania odwoławczego w zamówieniach publicznych?

Podejmując decyzję o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od niekorzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia rozważasz wszystkie ‘za” i „przeciw”. Szczegółowa analiza może pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji. Często jedną z tych najczęściej poruszanych kwestii  są koszty związane  z postępowaniem odwoławczym, które sięgają nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, co w wielu przypadkach zdecydowało zaniechania podejmowania dalszych działań. Widzisz już, iż wspomniany problem...

Szacowanie wartości zamówienia w branży spożywczej…

Zapewne wiesz, że wartość zamówienia wywiera istotny wpływ na procedurę stosowaną w zamówieniach publicznych. Postrzegając ten problem z perspektywy zamawiającego należy zaznaczyć, iż kwestia ta ma znaczenie dla stosowania lub wyłączenia stosowania  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).  Pamiętasz pewnie, że regulacje zawarte w PZP stosuje się do zamówień przekraczających kwotę 14.000 zł.

Powyższe spostrzeżenia są  dość mocno związane z jeszcze innym...