Archiwum miesięczne: Sierpień 2013

Dlaczego zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ?
Zapewne zgodzisz się ze mną, że jednym z ważniejszych uregulowań  dla wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest zapis art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Czego on dotyczy? We wskazanym przepisie chodzi o  warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia. O jakich wymogach mowa? Wskazuje się tu na uprawnienia dotyczące wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej oraz finansowej, dysponowania...
Uwaga! Koleje zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych …

Ilość zmian wprowadzanych do ustawy Prawa zamówień publicznych może budzić pewne zdumienie. Pamiętasz zapewne, iż  nie tak dawno, bo 25 czerwca 2013 r. dokonano ostatniej nowelizacji wspomnianej  ustawy.  Po zaledwie upływie półtora  miesiąca przyszedł czas na kolejne zmiany…

Jak wynika z informacji przedstawionych  przez Urząd Zamówień Publicznych 9 sierpnia 2013 r. opublikowano nowy jednolity tekst  ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Pozwól, że...

Uniezależnienie Zamawiającego od jednego dostawcy-co oznacza dla wykonawcy?

Jak wynika z niedawno zamieszczonych informacji, Komisja Europejska zamierza podjąć działania na rzecz uniezależnienia instytucji publicznych od jednego dostawcy. Zastanawiasz się dlaczego mają one zostać podjęte? Dostrzega się zagrożenia płynące z dyktatu warunków przez Wykonawcę. Jak podkreśla się obecnie Zamawiający nie ma możliwości negocjacji warunków. Natomiast jeśli już istnieją jakieś sposobności, to zwykle w znacznie ograniczonym zakresie.

Dlatego pewnie ciekawi Cię, jakie...

Czy wykonawca może zastrzec poufność informacji zawartych w ofercie?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno toczyć się jawnie.  Oznacza to, iż każdy, za uprzednim zezwoleniem Zamawiającego, może uzyskać wgląd do złożonych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niewątpliwe należy uznać, iż przedstawione rozwiązanie niesie ze sobą pewne korzyści ze względu na przejrzystość całej procedury. Domyślasz się pewnie, że tak zarysowana  zasada nie może mieć jednak  charakteru bezwzględnego. Dlaczego tak uważam? Ustawodawca...