Archiwum miesięczne: Lipiec 2013

Kiedy dochodzi do zmowy przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Współpraca pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oparta na porozumieniu ustalającym podział zadań i obowiązków, jest zjawiskiem stosunkowo często spotykanym, czego doskonałym przykładem może być konsorcjum, a także przypadki zawierania innych porozumień. Powinieneś jednak pamiętać, iż istnieją formy współpracy zabronione przez obowiązujące prawo, co odnosi się przede wszystkim do tzw. zmowy  przetargowej. Dodam jeszcze, iż według Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

„Zielone zamówienia publiczne” – co oznaczają dla wykonawcy?
Aspekt środowiskowy wywiera coraz większy wpływ na procedury stosowane w zamówieniach publicznych. Działania ukierunkowane na ochronę środowiska nabrały rozpędu w 2004 r. ,kiedy  to znowelizowano dyrektywę europejską dotyczącą zamówień publicznych we Wspólnocie. W 2012 r. Komisja Europejska opracowała zestaw nowych i zaktualizowanych kryteriów środowiskowych.  Dlaczego ten temat stał się taki ważny? Oczywiście, jednym z najważniejszych powodów był zamiar stworzenia nowego instrumentu ochrony środowiska i polityki ekologicznej,...
E-fakturowanie w zamówieniach publicznych- czyli o „bezpapierowiej administracji” ciąg dalszy…

Wdrożenie kompleksowego systemu e-zamówień publicznych należy niewątpliwie do szczególnie istotnych wyzwań z perspektywy całej Unii Europejskiej jak i poszczególnych krajów członkowskich.  Za jeden  z jego elementów uznano wprowadzenie elektronicznego fakturowania. Zastanawiasz się o  co dokładnie chodzi?. J

Już kilka lat temu Instytucje Unii Europejskiej wezwały  do podjęcia działań na rzecz opracowania jednego modelu danych dla podstawowej faktury elektronicznej. W opinii Komisji Europejskiej...

Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych – kwestia niedoskonałych uregulowań, czy nieprawidłowej praktyki?

O niedoskonałościach ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) mówi się już od dawna.  Sygnały docierają od przedstawicieli różnych środowisk. Potrzebę zmian dostrzegają nie tylko przedsiębiorcy, ale również zamawiający, prawnicy oraz politycy. Z opinii, z którymi miałam okazje się zapoznać często wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie potrzebnych modyfikacji w najszybszym terminie, by w międzyczasie przygotowywać projekt gruntownych zmian systemowych. O co dokładnie chodzi?

Więcej Brak komentarzy