Archiwum miesięczne: Maj 2013

Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Unieważnienie postępowania przez zamawiającego często wzbudza uzasadnione wątpliwości wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kwestionującego  trafność podjętej przez zamawiającego decyzji.  Art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) zawiera katalog przesłanek, których wystąpienie upoważnia zamawiającego do unieważnienia postępowania. Jak zapewne się domyślasz, wprowadzenie tych przesłanek miało na celu zapobieganiu sytuacji, w której zamawiający arbitralnie unieważnia postępowanie bez podania przyczyny.

Dlaczego...

Czy rozstrzygnięcie Prezesa UZP nie przybierające formy aktu administracyjnego może być podstawą skargi do WSA?

Wydawanie aktów administracyjnych przez organy administracji publicznej stanowi obszar kompetencji wywołujący wiele dylematów o charakterze praktycznym, który ponadto może wywierać wpływ  na określenie Twojej sytuacji prawnej. Przenosząc tę myśl na grunt zamówień publicznych, warto byłoby rozważyć wspomnianą sferę kompetencji w kontekście działalności Prezesa  Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).  Dlaczego tak uważam?

 Jak zapewne wiesz, Prezes UZP wydając akt administracyjny, np. decyzję administracyjną, co...

Kiedy zamawiający może zatrzymać wadium?

Wadium jest dla Ciebie instytucją o szczególnym znaczeniu. Przystępując do przetargu masz bowiem obowiązek wniesienia wadium, którego wysokość może wynosić aż do 3% wartości zamówienia. Jak dobrze wiesz, oznacza to często konieczność wpłaty wielu tysięcy złotych. Z tej perspektywy zapewne niepokoi Cię fakt, że w praktyce instytucja wadium wywołuje ciągle wiele wątpliwości. Niech o powyższym świadczy choćby ilość orzeczeń, komentarzy i dyskusji toczonych...

Ile czasu trwa średnio postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

                Mówi się, że czas to pieniądz i trudno się z tym nie zgodzić. Wszystkim zależy na szybkim i skutecznym załatwieniu swojej sprawy. Dokonując wyboru pomiędzy różnymi możliwościami, często to czas ma decydujący wpływ na to, które rozwiązanie wybierzemy. Nic dziwnego, że i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klienci często pytają mnie, ile czasu może trwać to postępowanie?

Więcej Brak komentarzy