Wartość rzeczywista czy odtworzeniowa? Czyli jak nie wpaść w pułapkę niskiej składki ubezpieczeniowej

Przy podejmowaniu decyzji o konieczności wykupienia polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania najczęściej pierwsze skrzypce gra jej cena. Im mniejsze koszty polisy, tym lepiej dla naszego portfela – myślimy. Jednak gdy dojdzie do sytuacji, w której nasze mieszkanie spłonie, zostanie zalane lub okradzione, ta wcześniejsza pozorna oszczędność może okazać się tragiczna w skutkach. Podobnie, jak niewysoka była składka na ubezpieczenie, proporcjonalnie niewielkie będzie także nasze odszkodowanie.

Od czego zatem zależy wysokość odszkodowania wypłaconego za zniszczone mienie? Od tego na jakich warunkach ubezpieczyciel proponuje nam ustalenie ewentualnej sumy odszkodowania: czy na podstawie wartości odtworzeniowej, rynkowej, czy też rzeczywistej. A czym różnią się te trzy warianty ubezpieczenia?

Wartość rynkowa z reguły staje się podstawą ustalania sumy ubezpieczenia w przypadku mieszkań. Stanowi ona cenę, jaka jest najbardziej prawdopodobna do uzyskania za daną nieruchomość na rynku. Ponieważ ceny na rynku nieruchomości potrafią ulec zmianie w zawrotnym tempie, jest ona ustalana na dzień zawarcia umowy.

W przypadku ubezpieczenia na wartość odtworzeniową (tzw. nową) w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, które pozwoli nam naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju. Wypłacone odszkodowanie powinno odpowiadać w tym przypadku kosztom, które zostały poniesione w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu sprzed szkody. Na sumę wypłaconego odszkodowania powinny składać się koszty naprawy, remontu lub odbudowy budynku oraz stałych elementów, w tym samym miejscu, z uwzględnieniem jego dotychczasowych wymiarów, konstrukcji oraz materiałów.

Natomiast w przypadku ubezpieczenia na wartość rzeczywistą (tzw. amortyzowaną) zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie pomniejszone o stopień faktycznego zużycia utraconej lub zniszczonej rzeczy.

Zatem wybierając opcję ubezpieczenia na wartość rzeczywistą otrzymamy mniej środków, które będą nam potrzebne do przywrócenia naszego stanu majątkowego do tego z okresu poprzedzającego zdarzenie, które stanowiło przyczynę powstałej szkody. Więc pamiętaj, że w przypadku szkody otrzymasz mniejsze odszkodowanie z polisy uwzględniającej wartość rzeczywistą, niż z ubezpieczenia na wartość odtworzeniową.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź