Samochód zostawiłeś w warsztacie…nikt nie zmusi Cię do poruszania się komunikacją miejską

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich posiadaczy samochodu…bez względu na to czy wykorzystujesz samochód do celów zarobkowych czy też prywatnych, w razie wypadku możesz wynająć auto zastępcze, a wszystkie koszty najmu pokryte zostaną z OC sprawcy.

O ile w dotychczasowej praktyce ubezpieczycieli oraz sądów powszechnych nie budziło jakichkolwiek zastrzeżeń, że koszt najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę majątkową, objętą obowiązkiem odszkodowawczym, dla osób, które wykorzystują go do prowadzenia działalności gospodarczej, to wątpliwości takie powstawały w momencie, gdy o zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego ubiegała się osoba prywatna.

Teraz wszystko stało się jasne i po raz kolejny starania Rzecznika Ubezpieczonych korzystnie ukształtowały sytuację osób poszkodowanych. Sąd Najwyższy w dniu 11 listopada 2011 r. podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 5/2011) o następującej treści:

„odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”.

Zdaniem zarówno poszkodowanych, jak i Sądu Najwyższego utrata możliwości korzystania z pojazdu jest jednym i najważniejszym z negatywnych następstw kolizji drogowej. Zatem wypłata odszkodowania obejmującego zwrot wydatków na najem pojazdu zastępczego nie może być uzależniona od tego czy pojazd ten jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże warto pamiętać także o tym, że najem pojazdu zastępczego może okazać się zbędny, jeżeli właściciel nie używał w ogóle samochodu, dysponuje innym samochodem, z którego może korzystać albo samochodu używał jedynie sporadycznie.

Pamiętaj także, że odszkodowaniem objęte są wyłącznie rzeczywiście poniesione wydatki na najem samochodu zastępczego, więc jeśli nie poniosłeś kosztów wynajmu samochodu zastępczego, to nie masz szansy na uzyskanie rekompensaty za sam brak możliwości korzystania z auta.

Można powiedzieć, że aktualnie zwrot kosztu najmu samochodu zastępczego na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym jest już standardem, a nie luksusem.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź