Polisolokaty – blef procesowy – rzekoma szkoda

#polisolokaty #blefprocesowy 

ubezpieczyciel zapisik posiada,

szkody nie ponosi,

zwrotu od agenta może się domagać


Zgodnie z twierdzeniami zakładów ubezpieczeń konieczność pobrania opłaty likwidacyjnej spowodowane jest potrzebą wyrównania im szkody jaką rzekomo wyrządził im ich Klient z powodu przedwczesnego rozwiązania umowy. Szkodą ma być wypłacona prowizja pośrednikowi ubezpieczeniowemu lub ubezpieczającemu w przypadku ubezpieczeń grupowych.

Jednakże nie polega to na prawdzie w większości znanych nam przypadków, gdyż zapisy umów wiążących zakład ubezpieczeń i agentów/ubezpieczających zawierają zapisy o konieczości zwrotu wypłaconej prowizji/wynagrodzenia, gdy umowa Klienta ulegnie przedwczesnemu rozwiązaniu.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź