Odszkodowanie z autocasco powinno uwzględniać podatek VAT

Zawierając umowę ubezpieczenia autocasco każdy z nas oczekuje, iż w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu otrzymamy odszkodowanie w wysokości, która w pełni pokryje powstałą szkodę. Zatem czy ubezpieczyciel opierając się na zapisach Ogólnych warunków ubezpieczenia ma prawo odmówić powiększenia wysokości należnego nam odszkodowania o kwotę podatku VAT?

Na szczęście Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż wypłata odszkodowania z autocasco nie może być pomniejszona o VAT (numer decyzji RPZ – 15/2011 i RWR 16/2011).

Zgodnie z treścią art. 824 § 1 kc „jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela”. Jeżeli zatem suma ubezpieczenia została ustalona w oparciu o wartość pojazdu brutto, wówczas odszkodowanie, również powinno być ustalane z uwzględnieniem podatku VAT. Ponadto, mając na uwadze art. 361 § 1 i 2 kc, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa, z którego wynikła szkoda, ale również straty które poszkodowany poniósł. Jeśli więc ubezpieczyciel otrzymał komplet dokumentów potwierdzających kosz dokonanej naprawy pojazdu, to oczywistym jest, że powinien on uwzględnić również doliczony do faktur podatek VAT.

Co więcej, czytając Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. sygn. Akt III CZP 150/2006, można dojść do oczywistego wniosku, iż nawet wówczas gdy poszkodowany nie przedstawił dokumentacji potwierdzającej wykonanie naprawy pojazdu, to nieuwzględnienie podatku VAT narusza prawa ubezpieczonego, bowiem wypłata odszkodowania, ani jego wysokość, nie mogą być uzależniane od wykonania naprawy pojazdu przez poszkodowanego. Z uwagi na fakt, iż naprawa pojazdu nie jest obowiązkiem poszkodowanego, to okoliczność ta nie może mieć wpływu na wysokość odszkodowania. Zatem towarzystwo ubezpieczeniowe jest obowiązane do wypłaty odszkodowania, z uwzględnieniem podatku VAT, także w przypadku oszacowania wysokości szkody metodą kosztorysową.

Źródła:
(1) http://www.freedigitalphotos.net/

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 1

  1. Odszkodowanie z AC bez VAT

    Prosta sprawa. Auto ubezpieczone w PZU (OC,AC), gradobicie, ponad 100 wgnieceń. Rzeczoznawca twierdzi, że będzie wypłata brutto. Na konto wpływa odszkodowanie netto. Pismo do PZU – bez efektu. Prośba o interwencję Rzecznika Ubezpieczonych – pismo poszło do PZU. Odpowiedź z PZU : nie wypłacą bo wyroki w tej sprawie nie są prawomocne. Co dalej? Czy warto się włóczyć po sądach za 700 zł? Skawina

Zostaw odpowiedź