Jak długo musisz ponosić koszty ubezpieczenia pomostowego?

Początki kredytu hipotecznego? Chyba każdy, kto zdecydował się na ten krok, wspomina przede wszystkim zniecierpliwienie towarzyszące oczekiwaniu na dokonanie wpisu hipoteki na rzecz Banku w księdze wieczystej, która stanowić ma zabezpieczenie udzielanego nam kredytu. I właśnie w gąszczu formalności z tym związanych niekiedy nawet nie zauważamy, że początkowo podwyższone koszty kredytu nie zawsze pobierane są zgodnie z obowiązującym prawem.

O ile oczywistym jest, że każdy kupujący mieszkanie musi liczyć się ze zwiększonymi kosztami na pierwszym etapie spłaty, związanych z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat ubezpieczenia pomostowego do kredytu hipotecznego, to już nie jest tak oczywiste przez jak długi okres trwa ten uciążliwy obowiązek.

Na szczęście wszystkie wątpliwości rozwiał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdził, że Bank może pobierać ten rodzaj opłaty tylko do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki, tym samym zbyt długie pobieranie składki na ubezpieczenie pomostowe przez Banki jest bezprawne. Jest to zatem ubezpieczenie, które płacimy za podwyższone ryzyko Banku wyłącznie do momentu dostarczenia prawomocnego wpisu hipoteki w księdze wieczystej.

Pomimo, iż nie sposób określić jednoznacznie długości tego terminu, bowiem w zależności od miasta ustanowienie hipoteki na rzecz Banku zajmuje od miesiąca do kilku miesięcy, zdarza się, że nawet pół roku, to nikt nie powinien dać się już nabrać na stosowane przez Banki sztuczki. Nie daj wmówić sobie, że ubezpieczenia pomostowego nie można ot tak, z dnia na dzień, wyłączyć, że trzeba to zrobić w odpowiednim trybie lub dopiero na koniec miesiąca. Zgodnie z postanowieniem SOKiK koniec obowiązywania ubezpieczenia pomostowego następuje niezwłocznie po dostarczeniu prawomocnego wpisu hipoteki.

Jeśli jesteś jednym z Klientów, który opłacał składki dłużej niż to konieczne, czyli już po dokonaniu przez sąd wpisu do księgi wieczystej, nadal masz szansę na odzyskanie swoich pieniędzy.

Naszym zdaniem warto, nawet jeśli kwota ta miałaby wystarczyć wyłącznie na spłatę kolejnej raty…

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 1

  1. edyta

    ja zaniosłam do placówki Polbank wpis ,na moje nieszczęscie nie wzięłam potwierdzenia złożenia tego dokumentu,dopiero po całkowitej spłacie okazało się,że przez 3 letni okres spłacania kredytu miałam podwyższoną marżę o 1,5 p.p.W tej chwili bank zasłania się tym,że kredyt został juz spłacony(przez wcześniejszą spłatę)i zamknięty w związku z czym moje roszczenia są bezzasadne.

Zostaw odpowiedź