Już w kilku prowadzonych przeze mnie aktualnie sprawach sąd I instancji zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 §1 pkt 1 k.p.c. Zawieszenie postępowań sąd uzasadnił okolicznością, że rozstrzygnięcie uzależnione jest od rozważań oraz stanowiska zajętego przez Sąd Najwyższy w pytaniu prawnym zadanym w  sprawie X.

Jednakże art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., stanowiący podstawę zawieszenia postępowania wskazaną przez  sąd I instancji,...