Wyniki wyszukiwania tagu: zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia, które z pozoru odnoszą się do tego samego zdarzenia, w rzeczywistości stanowią o dwóch zupełnie różnych kwestiach. Dlatego tak ważne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem i kiedy mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie, a kiedy o zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za szkodę niemajątkową, a jego celem jest złagodzenie cierpienia zarówno...

Bliska Ci osoba zmarła jeszcze przed 3 sierpnia 2008r.? Nie wierz, kiedy mówią, że nie masz szansy na otrzymanie zadośćuczynienia…

Już niemal pięć lat temu, dokładnie 3 sierpnia 2008 r., do kodeksu cywilnego wprowadzono przepis art. 446 § 4 k.c., zgodnie z którym obok takich świadczeń, jak odszkodowanie czy renta alimentacyjna, najbliższym członkom rodziny osoby tragicznie zmarłej Sąd może przyznać od sprawcy zdarzenia również odpowiednią sumę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Wszystko byłoby proste, gdyby nie problem, który pojawił się w momencie,...

Musisz opodatkować odsetki od odszkodowania

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, szkody w majątku czy też zwolniono Cię z pracy przed upływem terminu wypowiedzenia i otrzymałeś z tego tytułu odszkodowanie? Co do zasady otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynika z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych, odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, a także kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych  są zwolnione...