Wyniki wyszukiwania tagu: zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek lotniczy po 35 latach…czy to możliwe?

Przed Sądem Najwyższym postawiono nie łatwe zadanie. W najbliższym czasie będzie musiał rozstrzygnąć czy możliwe jest dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia skoro od ubezpieczyciela w związku z wypadkiem objętym umową ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w sytuacji gdy zostało ono uprzednio oddalone prawomocnym wyrokiem ze względu na niedopuszczalność dochodzenia takiego roszczenia w określonym momencie. Jednym słowem SN udzieli odpowiedzi na pytanie: czy można domagać się...

Przyczynienie się nie oznacza utraty prawa do ubiegania się o odszkodowanie

Nawet jeśli Sąd karny w prawomocnym wyroku skazującym sprawcę wypadku komunikacyjnego wskazał, że przyczyniłeś się powstania szkody, to bez względu na stopień tego przyczynienia, ubezpieczyciel nie powinien odmówić wypłaty odszkodowania.

O ile oczywiście, zgodnie z treścią art. 11 kc, ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym, to już ustalenia sądu karnego w...

Śmierć najbliższych – w jakiej wysokości zadośćuczynienie zasądzi Sąd?

Nie ma wątpliwości, że krzywda wyrządzona śmiercią osoby nam bliskiej jest jedną z najbardziej dotkliwych. Ból jest tym silniejszy, że często jest to śmierć nagła i zupełnie nieoczekiwana. Krzywdę wynikającą z utraty osoby z naszego najbliższego otoczenia bardzo trudno ocenić i wyrazić w formie pieniężnej.

Skoro bardzo trudno jest wycenić ból, rozpacz, cierpienie i nie można ustalić jednego miernika bólu i cierpienia,...

Masz 20 lat na dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy szkody

Pozostając w temacie sposobu dochodzenia roszczeń związanych ze śmiercią członka najbliższej rodziny oraz wiedząc, że Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, nawet wówczas gdy  śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3  sierpnia 2008 r. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r. Sygn. akt III CZP 76/10), warto...