Wyniki wyszukiwania tagu: zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Śmierć najbliższych – w jakiej wysokości zadośćuczynienie zasądzi Sąd?

Nie ma wątpliwości, że krzywda wyrządzona śmiercią osoby nam bliskiej jest jedną z najbardziej dotkliwych. Ból jest tym silniejszy, że często jest to śmierć nagła i zupełnie nieoczekiwana. Krzywdę wynikającą z utraty osoby z naszego najbliższego otoczenia bardzo trudno ocenić i wyrazić w formie pieniężnej.

Skoro bardzo trudno jest wycenić ból, rozpacz, cierpienie i nie można ustalić jednego miernika bólu i cierpienia,...

Masz 20 lat na dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy szkody

Pozostając w temacie sposobu dochodzenia roszczeń związanych ze śmiercią członka najbliższej rodziny oraz wiedząc, że Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, nawet wówczas gdy  śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3  sierpnia 2008 r. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r. Sygn. akt III CZP 76/10), warto...

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia, które z pozoru odnoszą się do tego samego zdarzenia, w rzeczywistości stanowią o dwóch zupełnie różnych kwestiach. Dlatego tak ważne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem i kiedy mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie, a kiedy o zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za szkodę niemajątkową, a jego celem jest złagodzenie cierpienia zarówno...

Bliska Ci osoba zmarła jeszcze przed 3 sierpnia 2008r.? Nie wierz, kiedy mówią, że nie masz szansy na otrzymanie zadośćuczynienia…

Już niemal pięć lat temu, dokładnie 3 sierpnia 2008 r., do kodeksu cywilnego wprowadzono przepis art. 446 § 4 k.c., zgodnie z którym obok takich świadczeń, jak odszkodowanie czy renta alimentacyjna, najbliższym członkom rodziny osoby tragicznie zmarłej Sąd może przyznać od sprawcy zdarzenia również odpowiednią sumę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Wszystko byłoby proste, gdyby nie problem, który pojawił się w momencie,...