Wyniki wyszukiwania tagu: ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Czy Getin Noble Bank S.A. ma prawo pełnić funkcję ubezpieczającego pobierając za to sowite wynagrodzenie? Polisolokaty LUCRO część 3
Zgodnie z art. 5 ustawy prawo bankowe czynnościami bankowymi są: 1)   przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów; 2)   prowadzenie innych rachunków bankowych; 3)   udzielanie kredytów; 4)   udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw; 5)   emitowanie bankowych papierów wartościowych; 6)   przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych; 7)   wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki: 1)   udzielanie...
Czy błąd w dacie może Allianz Życie kosztować miliony?

Na wstępie zaznaczam, że już niedługo opublikujemy następne posty odnośnie produktu LUCRO, a potem poddamy analizie LIBRĘ, PARETO i inne tego typu produkty. Powodem niezamierzonego opóźnienia jest oczekiwanie przeze mnie na odpowiedź zakładu ubezpieczeń na zadane przeze mnie pytania.

Natomiast dziś tylko krótko napiszę o zauważonym błędzie ubezpieczyciela, który być może będzie kosztował go miliony. Przypomnę, że prawie wszystkie zakłady ubezpieczeń bronią...

Czy polisolokata LUCRO jest nieważna z mocy prawa? część 2
W tej części o dalszych przesłankach, które mogą stanowić podstawę uznania umowy ubezpieczenia zwanej LUCRO jako nieważnej z mocy prawa i wstęp do wyjaśnienia dlaczego produkty LUCRO pomimo faktycznego powstawania w różnych okresach, jak jeden mąż obecnie tracą około 70%. Wadliwe ustalenie składek ubezpieczeniowych w polisolokatach LUCRO Element umowy ubezpieczenia, jakim jest składka ubezpieczeniowa musi przede wszystkim uwzględniać zasadę wzajemności, gdyż nie uwzględnienie tego elementu oznacza, że...