Wyniki wyszukiwania tagu: polisolokata

Czy polisolokata LUCRO jest nieważna z mocy prawa? część 2
W tej części o dalszych przesłankach, które mogą stanowić podstawę uznania umowy ubezpieczenia zwanej LUCRO jako nieważnej z mocy prawa i wstęp do wyjaśnienia dlaczego produkty LUCRO pomimo faktycznego powstawania w różnych okresach, jak jeden mąż obecnie tracą około 70%. Wadliwe ustalenie składek ubezpieczeniowych w polisolokatach LUCRO Element umowy ubezpieczenia, jakim jest składka ubezpieczeniowa musi przede wszystkim uwzględniać zasadę wzajemności, gdyż nie uwzględnienie tego elementu oznacza, że...
Czy polisolokata LUCRO jest nieważna z mocy prawa? część 1
Przystępując do umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym LUCRO zawartej pomiędzy bankiem Getin Noble Bank SA, a zakładem ubezpieczeń TU Allianz Życie Polska SA, ubezpieczony (Klient) sam sobie gwarantował, że w razie jego śmierci odszkodowanie otrzyma osoba uprawniona w wysokości nie większej, niż wpłacone przez niego środki w postaci składek, które zamieniono na jednostki uczestnictwa. W 1930 roku niemiecki ekspert ubezpieczeniowy...