Wyniki wyszukiwania tagu: polisolokata

Polisolokata LUCRO – jak dziennik FAKT i Getin Bank SA gwarantowali ochronę kapitału, a Allianz nic o tym nie wiedział

Zapewne wszyscy posiadacze trefnej polisolokaty LUCRO oferowanej przez Allianz Życie Polska SA przeczytali w przesłanym do nich liście, odmawiającym zwrotu wpłaconego kapitału, że ubezpieczyciel jest wspaniały, a jak coś było nie tak, to pretensje można mieć tylko do Getin Banku.

A zatem poniżej perełka z internetu (o której rzekomo nie wiedział Allianz) jak to dziennik FAKT oraz rzecznik prasowy Getin Banku  w Poradniku Finansowym FAKTU i GETIN...

Czy Getin Noble Bank S.A. ma prawo pełnić funkcję ubezpieczającego pobierając za to sowite wynagrodzenie? Polisolokaty LUCRO część 3
Zgodnie z art. 5 ustawy prawo bankowe czynnościami bankowymi są: 1)   przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów; 2)   prowadzenie innych rachunków bankowych; 3)   udzielanie kredytów; 4)   udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw; 5)   emitowanie bankowych papierów wartościowych; 6)   przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych; 7)   wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki: 1)   udzielanie...
Pracownikom AXA nos rośnie jak u Pinokia
Po raz kolejny w mam w dłoniach odpowiedź zakładu ubezpieczeń AXA, który uprzejmie informuje swojego Klienta, że nie odda mu jego pieniędzy. Jak twierdzi ubezpieczyciel, jego postępowanie jest zgodne z prawem. Nadto ubezpieczyciel informuje, że wobec niego nie zapadł żaden prawomocny wyrok „podważający legalność pobieranych opłat”. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że zakład ubezpieczeń AXA mija się prawdą i wprowadza swoich Klientów w błąd. Czy celowo...
Czy błąd w dacie może Allianz Życie kosztować miliony?

Na wstępie zaznaczam, że już niedługo opublikujemy następne posty odnośnie produktu LUCRO, a potem poddamy analizie LIBRĘ, PARETO i inne tego typu produkty. Powodem niezamierzonego opóźnienia jest oczekiwanie przeze mnie na odpowiedź zakładu ubezpieczeń na zadane przeze mnie pytania.

Natomiast dziś tylko krótko napiszę o zauważonym błędzie ubezpieczyciela, który być może będzie kosztował go miliony. Przypomnę, że prawie wszystkie zakłady ubezpieczeń bronią...