Po raz kolejny w mam w dłoniach odpowiedź zakładu ubezpieczeń AXA, który uprzejmie informuje swojego Klienta, że nie odda mu jego pieniędzy. Jak twierdzi ubezpieczyciel, jego postępowanie jest zgodne z prawem. Nadto ubezpieczyciel informuje, że wobec niego nie zapadł żaden prawomocny wyrok „podważający legalność pobieranych opłat”. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że zakład ubezpieczeń AXA mija się prawdą i wprowadza swoich Klientów w błąd. Czy celowo...