Ubezpieczenie w banku. Wymierne korzyści czy droga fikcja?

Czyli słów kilka o umowach ubezpieczenia kredytu zawieranych w banku ...

Odszkodowanie z Auto Casco bez badań technicznych

Czy niedochowanie wymagań stawianych przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawsze powoduje brak odszkodowania?

Drobny druk? Dodatkowe gwiazdki? Nie możesz ich pominąć!

Zapewne nie raz spotkałeś/aś się z odmową wypłaty odszkodowania

Poszkodowanemu należy się zwrot kosztów pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym

Sąd Najwyższy w dniu 13 marca 2012 r. podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 75/11) o następującej treści:

„Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową, podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1...

Czy wiesz, że Provident pobierał opłaty za obsługę domową niezgodnie z prawem?
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) Provident bezprawnie pobierał opłatę za ubezpieczenie i obsługę domową za cały okres spłaty pożyczki, pomimo że pożyczkę spłacono przed terminem. Taką praktykę Sąd uznał za niedozwoloną, co oznacza, że można domagać się zwrotu bezprawnie pobranej kwoty lub też odmówić jej zapłaty, gdy "chwilówka" nadal obowiązuje strony. SOKiK orzekł, że Provident powinien stosować przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z...
A Twoje rzeczy w garażu są ubezpieczone?

Niestety, w niektórych sytuacjach potwierdza się znane przysłowie, że „szewc bez butów chodzi”... jednym słowem przyszedł czas, aby napisać coś na przykładzie własnym.

Nie ma nic nadzwyczajnego ani zaskakującego w tym, że większość z nas rzeczy takie jak rower, namiot, opony samochodowe czy sprzęt sportowy przechowuje w piwnicy lub w garażu. Jedno niespodziewane zdarzenie może jednak pozbawić nas wszystkich cennych przedmiotów tj. kradzież....

Kosztowne konsekwencje braku ubezpieczenia OC

Rok 2013 w pełni! Może planujecie zakup nowego samochodu? Z pewnością wiecie już zatem o zmianach jakie wprowadzono w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeśli nie to jeszcze nic straconego...PRZECZYTAJCIE UWAŻNIE

11 lutego 2013r. zakończył się okres przejściowy, który miał Nas przygotować na nowości prawne w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych. Upływ tego okresu przyniósł...