Blisko 13 mln kary dla Provident Polska

Po wszczętym w czerwcu 2013r. postępowaniu, Prezes UOKiK wydała dwie decyzje dotyczące Provident Polska. W pierwszej z nich zakwestionowała niewywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, nakładając karę w wysokości 12 355 597 zł. Druga decyzja dotyczyła natomiast stosowania przez reklam wprowadzających w błąd, za co nałożono na Provident Polska sankcję w wysokości ponad 480 tys. zł.

Za co kara?

Przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki przedsiębiorca ma obowiązek poinformować klienta o wszystkich kosztach związanych z udzieleniem pożyczki. Dodatkowo informacje te muszą znaleźć się na specjalnym formularzu. Formularze informacyjne stosowane przez Provident Polska nie zawierały jednak wszystkich wymaganych przez prawo informacji.

Jakie dokładnie informacje były świadomie pomijane przez Provident Polska?

Z uwagi na to, że Provident w swojej ofercie posiada pożyczki z obsługą w domu, czyli po podpisaniu umowy pieniądze są dostarczane do domu klienta i w ten sam sposób odbierane są raty, za tę usługę Provident pobiera dodatkową opłatę przygotowawczą za uruchomienie opcji obsługi pożyczki w domu i dostarczenie gotówki do domu klienta oraz opłatę za obsługę pożyczki w domu, czyli wynagrodzenie za odbiór rat.

W toku postępowania UOKiK ustalił, że Provident Polska nie podaje w punkcie formularza określającym koszty pożyczki informacji o opłacie za jej obsługę w domu i o dodatkowej opłacie przygotowawczej. Co więcej opłaty te nie są uwzględnianie w całkowitym koszcie pożyczki oraz rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. W związku z tym konsument nigdy do końca nie jest w stanie określić ile w rzeczywistości będzie go kosztować pożyczka.

Reklama wprowadzająca w błąd

Wątpliwości UOKiK wzbudziły także reklamy Provident Polska, które przedstawiały pożyczkę Provident Polska jako taką, od której można odstąpić w ciągu 14 dni, mimo że prawo to dotyczy każdej umowy o kredyt konsumencki. Ustawowe uprawnienie przedstawiono jako cechę wyróżniającą ofertę spółki, co wprowadzało konsumentów w błąd. Dodatkowo reklama sugerowała, że zgodnie z raportem UOKiK, umowy spółki Provident Polska są jednymi z najlepszych na rynku kredytów konsumenckich, a zatem wykorzystywała autorytet Urzędu w celu pozyskania nowych klientów.

Ostrzeżenie? Z pewnością tak! Bowiem nieuwzględnianie kosztu opłaty za obsługę w domu i dodatkowej opłaty przygotowawczej w całkowitym koszcie pożyczki i w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz wprowadzanie w błąd w reklamach to tylko niektóre praktyki Provident Polska zakwestionowane przez UOKiK.

Źródło:
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/uokik-prawie-13-mln-zl-kary-dla-provident-polska

Liczba komentarzy: 1

  1. Anonim

    lepiej późno niż w cale, szkoda tylko,że w Polsce jest tyle naiwnych, że ufają takim firmom

Zostaw odpowiedź