Archiwum miesięczne: Luty 2015

Provident ponownie pokonany!
Tak jak obiecaliśmy informujemy, że w grudniu 2014 roku wyrokiem sądowym, który nie jest jeszcze prawomocny, Provident Polska został zobowiązany do zwrotu bezprawnie pobranej opłaty za obsługę pożyczki w domu. W naszym przypadku będzie to już drugi wyrok (pierwszy jest już prawomocny), korzystny dla pożyczkobiorcy w starciu z lichwiarską firmą pożyczkową. Przypomnieć również należy, że winnymi całej sytuacji, ucisku najuboższych przez lichwiarzy, są nasi posłowie, którzy uchwalili nową...
Kiedy osobom bliskim zmarłego przysługuje zadośćuczynienie?
Sąd Najwyższy w uzasadnienia postanowienia z 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14) - przesądził ostatecznie, iż osobie najbliższej przysługuje z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego, nawet gdy poszkodowany zmarł przed 3 sierpnia 2008 r.
W powyżej przywołanym postanowieniu Sąd Najwyższy uznał, że: - w świetle dotychczasowego orzecznictwa nie może już budzić żadnych wątpliwości, iż w...