Po wszczętym w czerwcu 2013r. postępowaniu, Prezes UOKiK wydała dwie decyzje dotyczące Provident Polska. W pierwszej z nich zakwestionowała niewywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, nakładając karę w wysokości 12 355 597 zł. Druga decyzja dotyczyła natomiast stosowania przez reklam wprowadzających w błąd, za co nałożono na Provident Polska sankcję w wysokości ponad 480 tys. zł.

Za co kara?

Przed zawarciem umowy...