Archiwum miesięczne: Grudzień 2013

Ubezpieczenie ochrony prawnej? Co to takiego?

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych. Przedmiotem ubezpieczenia nie jest więc konkretna rzecz, tylko interes majątkowy. Ma więc ono charakter niematerialny. Ubezpieczony może być chroniony w kilku sferach: w ramach komunikacji, w życiu prywatnym i zawodowym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia ubezpieczonemu przede wszystkim możliwość...

Można dziedziczyć prawo do zadośćuczynienia za śmierć bliskiego
„W sprawie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny na podstawie art. 446 § 4 kc ma zastosowanie art. 445 § 3 kc” – tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 grudnia 2013r. III CZP 74/13.

Co do zasady kwestie dziedziczenia w zakresie ubezpieczeń podlegają regulacjom art. 922 § 1 kc, zgodnie z którym  prawa i obowiązki majątkowe...