Archiwum miesięczne: Lipiec 2013

Dokumenty sporządzane przez banki nie mają już mocy dokumentów urzędowych

19 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, która ograniczyła ustanowioną w art. 95 ust. 1  zasadę, że księgi rachunkowe banków i wyciągi z nich mają moc prawną dokumentów urzędowych.

Podstawę nowelizacji stanowił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r. (sygn.akt P 7/09), na mocy którego uznano za niekonstytucyjne uprzywilejowanie banku w...

Przyczynienie się nie oznacza utraty prawa do ubiegania się o odszkodowanie

Nawet jeśli Sąd karny w prawomocnym wyroku skazującym sprawcę wypadku komunikacyjnego wskazał, że przyczyniłeś się powstania szkody, to bez względu na stopień tego przyczynienia, ubezpieczyciel nie powinien odmówić wypłaty odszkodowania.

O ile oczywiście, zgodnie z treścią art. 11 kc, ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym, to już ustalenia sądu karnego w...

Bank nie ma prawa do dowolnego ustalania wysokości oprocentowania

Czy w Twojej umowie kredytowej również zawarto postanowienia umożliwiające Bankowi zmianę stopy procentowej w okresie trwania umowy w przypadku zmiany co najmniej jednego z ogólnie wskazanych parametrów finansowych?

 

Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, iż Bank może udzielić kredytu o zmiennej stopie oprocentowania, jednak aby taka klauzula zawarta w umowie była skuteczna, musi jednoznacznie określać konkretne okoliczności, od jakich zmiana ta jest...