ZAWARCIE UGODY A KOSZTY POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 79 pkt. 2 a) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd zwraca stronie  trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem, jednakże warunkiem zwrotu takiej części opłaty jest zatwierdzenie tej ugody przez sąd, w trybie określonym przez art. 18314 kodeksu postępowania cywilnego. Pismem wszczynającym postępowanie w procesie jest pozew, a w postępowaniu nieprocesowym wniosek. Natomiast mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Sąd zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej (art. 79 pkt. 3 c) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Jeśli strony zawarły ugodę w postępowaniu przed Sądem I instancji, powód otrzyma zwrot połowy opłaty od pozwu, jeśli strony zawarły ugodę przed Sądem II instancji strona, która wniosła apelację, otrzyma zwrot połowy opłaty od apelacji.

(źródło: Art. 79. [Zwrot z urzędu] red. J. Ignaczewski)

Liczba komentarzy: 2

  1. Pasni

    witam panie kuratorze.mam nasteadpuadjacy peorlbm.miesiac temu moja dziewadczyna uroaddzila nasze dziecko.jej matka skieadroadwala moja dziewadczyne do mieszadkaadnia u siostry.siostra dziewadczyny mieszka wraz ze swoim konadkuadbenadtem i dwiema corkami.dom jest zaniedbany,w srodku panuje balagan,dzieci sioadstry sa zaniedbywane,w srodku jest ogromny halas a oni wciaz sie o wszystko kloca.moja corka wciaz plaadcze i zauwaadzyadlem u niej nieadpoadkoadjace tiki nerwowe.podczas moich wizyt zauwaadzaadlem nagminne picie alkoadholu oraz zazyadwaadnie narkotykf3w.jej sioadstra pomimo moich prosb wciaz czeadstuje moja dziewadczyne alkoadhoadlem a podadczas mojej nieadobecadnoadsci bf3g wie czym jeszcze.przez ostatadnich kilka dni,zbuntowane przez swoja matke przeadstaly wpuszadczac mnie do domu.uniemozliwiaja mi konadtakt z cf3rka.wezwana przeze mnie poliadcja nie zainterweniowala.boje sie iz w tamadtym domu dojaddzie wkoncu do tragedii.co zroadbic wobec takiej sytuacji?nie mam ograadniadczoadnych czy zabraadnych praw rodziadcieladskich ale takze wyroku o ureadguadloadwaadnie kontaktow.matka mojej dziewadczyny zalaadtwia wszeladkie sprawy zwiaadzane z naszym dziecadkiem za moimi pleadcami utrudadniaadjac mi wszystko.podczas zalaadtwiaadnia aktu uroaddzeadnia znaadjac mnie doskonale,nie podaly mojego nazwiadska a jedyadnie imie twieraddzac iz jako samotna matka otrzyma od panadstwa wiekadsza pomoc finansowa.czy taki fakt dziala na moja niekorzysc?nie wyparadlem sie corki,chce ja odwieaddzac i lozyc na nia lecz najadbaraddziej praadgne ją stamadtąd zabrac do siebie,oczywiscie zgodadnie z prawem.co powiadnieadnem zroadbic na poczatku?do kogo sie zwroadcic aby MOPS lub inna instyadtuadcja bliadzej przyjadzala sie sytuadacji panuadjaadcej w tamadtym domu?z gf3ry dzieadkuje zaa0pomoc

  2. witekE

    Kto z was chce sobie dorobic dodatkowo niezla sumke ? Znalazlem na jednym forum dobry sposob, wygoglujcie: Jak zarabiac na instagramie 50$/dziennie

Zostaw odpowiedź