E-sądzie tylko nowe długi – do 3 lat

Sejm, uchwalając nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, nie zdecydował się po poprawce Senatu rozciągnąć obowiązku wskazania numeru PESEL pozwanego na zwykłe postępowania.

Jednakże w e-sądzie będą dochodzone tylko długi powstałe w ostatnich trzech latach.

I to jest dobra wiadomości dla wielu obywateli.

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź