Kiedy można rozpocząć roboty budowlane?

Teoretycznie sprawa wydaje się dosyć prosta, gdyż wszystko jest uregulowane w przepisach prawa budowlanego. Samo zatem nasuwa się pytanie, skąd zatem tyle spraw dotyczących samowoli budowlanych? Źródeł odpowiedzi na to pytanie należy szukać w niezrozumieniu i błędnej wykładni przepisów prawa budowlanego. Problem jest na tyle poważny, że dwa lata temu Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opracował specjalne wyjaśnienia w tej sprawie.

Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych (wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu; zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy) na terenie budowy.

Budujący ma obowiązek zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej na siedem dni przed ich rozpoczęciem, dołączając określone w art.28 dokumenty.

Same roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym w dniu rozpoczęcia robót budowlanych inwestor musi nią dysponować – rodzi to sytuację, gdzie dzień rozpoczęcia robót wskazany w zawiadomieniu musi być dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę będzie już decyzją ostateczną (planowany termin rozpoczęcia robót musi mieć miejsce po uzyskaniu przez decyzję przymiotu jej ostateczności).

 Jakie konsekwencje naruszeń ?

 1. Rozpoczęcie robót budowlanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stanowi samowolę budowlaną -> sankcja: legalizacja samowoli budowlanej (co wiązać się będzie się z olbrzymimi kwotami, rzędu nawet do 1mln zł) lub też jego rozbiórka;
 2. art. 90 Prawa budowlanego (przepis karny) dotyczy podjęcia prac będących samowolą budowlaną -> sankcja: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
 3. art. 93 pkt 4 Prawa budowlanego (przepis karny) dotyczy sytuacji, w której inwestor rozpoczął roboty budowlane przed terminem wskazanym w zawiadomieniu ->  sankcja: kara grzywny,

Post powstał przy współpracy z Marcinem Lipińskim – aplikantem adwokackim

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 2

 1. Andrzej

  Zagadnieniem na osobny artykuł jest problem wzruszenia ostatecznej decyzji, co wcale nie jest zjawiskiem rzadkim. Wystarczy tylko, że organ „zapomni” zawiadomić jednej ze stron postępowania. Albo „pomyli się” wydając decyzję, która jest niezgodna z planem miejscowym.

  • Elena

   Hi KatyLet me provide you with some mac style IT srouppt.To grab a print screen you need to do the following:press the apple key (cmd) + the shift key + the 4 key. You should get a little cross shaped cursor Put the cursor at the edge of the thing you want to grab then left click and drag the mouse to cover the area you want to copy. This effectively takes a picture – and dumps in on the desktop.Voila!give me a yell if you’re still having problems…Mondax

Zostaw odpowiedź