Inne

Nie przyporządkowane do żadnej innej kategorii.

A wybuduj sobie domek letniskowy…

Na działkach letniskowych można stawiać bez decyzji o pozwoleniu na budowę domki letniskowe ale tylko takie, które zostaną rozebrane lub przeniesione w inne miejsce przed upływem 120 dni.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątkiem są roboty budowlane wyłączone z tego obowiązku...

Kontrola stanu technicznego? Nie zawsze możesz ją kwestionować!

W przypadku otrzymana nakazu egzekucyjnego, właściciel nie może już kwestionować decyzji o wykonaniu kontroli stanu technicznego swojej nieruchomości. Orzekł tak Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II OSK 34/12.

Sprawa dotyczyła kobiety, której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał w postępowaniu egzekucyjnym przeprowadzenie kontroli okresowych, a także dostarczenie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Nakaz ten został wydany na podstawie...

Pamiętaj, generalny wykonawca nie może uzależniać wypłaty Twojego wynagrodzenia od zapłaty od inwestora
Pamiętaj, nieważne są postanowienia umowne uzależniające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przez generalnego wykonawcę od uprzedniego uzyskania wynagrodzenia od inwestora. Jeżeli masz taki zapis w umowie, a generalnemu wykonawcy nie płacą, nie martw się to nie jest także Twój koniec. W praktyce nierzadko niestety spotyka się postanowienia, przy pomocy których generalni wykonawcy starają się wyeliminować ryzyko wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom przed otrzymaniem za wykonane przez nich prace wynagrodzenia od inwestora. Pamiętaj,...