Inne

Nie przyporządkowane do żadnej innej kategorii.

Zapłacisz za windę nawet jak mieszkasz na parterze

Pomimo faktu, że jesteś właścicielem lokalu położonego na parterze to i tak będziesz musiał ponosić opłaty za windę. Nie jest przy tym istotne czy z niej korzystasz – opłaty te regulowane są przez odrębne przepisy.

Właścicielka mieszkania w jednej z warszawskich wspólnot mieszkaniowych została zobowiązana przez zarząd wspólnoty do ponoszenia opłat za windę. Właścicielka nie chciała się zgodzić z tym faktem, gdyż...

Współwłasność a rozbiórka.

Zgodnie z omawianym w ostatnich dniach przez Rzeczpospolitą wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, karę grzywny w celu przymuszenia rozbiórki budynku dostanie każdy współwłaściciel z osobna. Wyrok jest nieprawomocny – przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa legalności budowy nieruchomości trafiła już raz do Naczelnego Sądu Administracyjnego i dwukrotnie rozpatrywał ją Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny jest następujący: w...

Blokujesz budowę sąsiada? Pamiętaj o możliwych konsekwencjach

 W niedzielę pisałem o możliwości wstrzymania w uzasadnionych przypadkach budowy domu sąsiada (http://blog.laurifer.pl/prawo-budowlane/orzeczenia/wstrzymanie-budowy-sasiada-tylko-w-uzasadnionych-przypadkach/). Dziś zainspirowany niejako publikacją na stronie internetowej Rzeczypospolitej, myślę że warto iść za ciosem i przybliżyć kwestię grzywny jaka może być wymierzona właścicielowi, która sprzeciwia się inwestycji na sąsiedniej działce. Jest czemu się przyglądać, bo grzywna taka może sięgać nawet do 10tys. zł.

 

Stan faktyczny omawianej...

Tablica budowy a ochrona danych osobowych

Dosyć istotna kwestia  z punktu widzenia prawa budowlanego została poruszona w ostatnich dniach na łamach strony internetowej Rzeczpospolitej, www.rp.pl, a mianowicie dotycząca tego jakie dane osobowe mogą być ujawnione na ogólnodostępnej tablicy budowy. No właśnie jakie? Należy przeanalizować tę kwestię z punktu widzenia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż oczywistym jest...