Inne

Nie przyporządkowane do żadnej innej kategorii.

Podlewasz rośliny na działce? Możliwa wysoka kara.

Czy opłata legalizacyjna za budowę małej, płytkiej studzienki, służącej do podlewania kwiatów może być przyrównywana do opłaty legalizacyjnej jak za dom? Okazuje się, że tak

125.000,00zł opłaty legalizacyjnej za wykopanie płytkiej studni, służącej do podlewania roślin – tak orzekł Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Stanowisko to podtrzymał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Stwierdził jednocześnie, że potrzebne jest na to pozwolenie na budowę. Innego zdania...

O rurze kanalizacyjnej słów kilka.

Senatorowie chcą rozwiązać kwestię problemu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej domów jednorodzinnych. W związku z tym Senat zaproponował zmiany do Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z proponowanymi zmianami przyłącze będzie kończyło się nie na granicy działki lub studzience, lecz tam, gdzie zaczyna się sieć.

W opinii parlamentarzystów problemów z przyłączaniem się...

Trybunał Konstytucyjny a wykup mieszkań spółdzielczych
Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotyczący zbadania przepisów spółdzielczych. Wnioskodawcy kwestionują w nim zasady finansowe przekształcania we własność praw lokatorskich i własnościowych. Zasady te zostały określone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

1)       Pierwszy z przepisów (art. 12 ust. 1) ma następujące brzmienie:

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu...

GINB przypomina o ważnym obowiązku! Sprawdź o czym musisz pamiętać!

W dniu 10 października na stronie internetowej http://www.gunb.gov.pl/ pojawił się komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego 2013.

Inspektor przypomina że na ww. podmiotach ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Obowiązek ten wynika z art.  62...