Rozpoczęcie robót budowlanych

Czy oby na pewno wiesz kiedy zgodnie z prawem budowlanym można rozpocząć roboty budowlane?

1 mln kary za postawienie płotu przed domem

1 mln kary za postawienie drewnianego płotu przed domem. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie nieugięty

Likwidacja pozwolenia na budowę ?

Czy możliwa jest likwidacja pozwolenia na budowę? M.in. takie zmiany zakłada nowelizacja prawa budowlanego. Sprawdź co jeszcze.

Wspólnota mieszkaniowa rozwiązuje spory

Wspólnota mieszkaniowa może ograniczyć korzystanie z nieruchomości wspólnej, jeśli celem jest wyeliminowanie konfliktów pomiędzy jej członkami. Czyli wszystko dla dobra członków. Tak stwierdził, Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie o sygn. akt I C 516/13.

Stan faktyczny sprawy był następujący: wspólnota podjęła uchwałę o montażu uchylnego słupka w bramie wjazdowej znajdującego się w odległości ok. 1 m od otwartych drzwi, w taki sposób,...

Wspólnota mieszkaniowa, garaż i brak przepisów

Brak przepisów dotyczących uwzględnienia udziału w głosowaniu nad uchwałami właścicieli miejsc postojowych w garażu.

Obecnie tysiące wspólnot mieszkaniowych funkcjonują w nowych budynkach, w których znajdują się garaże wielostanowiskowe. Problem w tym, że Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali nie rozstrzyga, jak należy w takim przypadku liczyć głosy właścicieli tych garaży. Konkretnie chodzi o to,...

Gazociąg na działce a odszkodowanie

Sprawa dotyczyła wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu. Sąd Okręgowy w Olsztynie stwierdził, że wynagrodzenie musi być indywidualizowane stosownie do doniosłych dla jego określenia okoliczności konkretnego przypadku.

Stan faktyczny był następujący: spółka wniosła o ustanowienie na jej rzecz służebności przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 32.000,00 zł. Na nieruchomości należącej...

Odzyskana działka a rekompensata – skarga do TK

Trybunał Konstytucyjnego rozpoznawać będzie skargę konstytucyjną właściciela nieruchomości, którego zdaniem Konstytucję narusza art. 160 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 5 nowelizacji kodeksu cywilnego z 17 czerwca 2004 r. W związku z powyższym, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy właściciel nieruchomości zabranej pod drogę na podstawie starej decyzji może się domagać odszkodowania za utracone korzyści.

Więcej Brak komentarzy