kiedy wypadek a kiedy katastrofa?

Do kategorii przestępstw drogowych naruszających bezpieczeństwo  ruchu drogowym jak i bezpieczeństwo powszechne jest sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym albo sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy.

Co odróżnia je od wypadku drogowego ?

Przede wszystkim skala zdarzenia. Katastrofa zakłóca w sposób groźny i nagły ruch lądowy, a jej skutki są dotkliwe i rozległe, czyli no: dotknęła większą liczne pokrzywdzonych bądź dotyczy mienia większej wartości. Musi to być tego rodzaju zdarzenie , które powoduje szkody mające cechy powszechności tj, w rozmiarach i zasięgu nie dające się przewidzieć (tak: SN 20.03.1972R. V KRN 209/72). Katastrofę może stanowić „prowadzenie we wczesnych godzinach wieczornych, po ruchliwych ulicach miasta i drodze międzynarodowej o dużym nasileniu ruchu, samochodu ciężarowego o dużej masie, przez nietrzeźwego kierowcę (…) oraz spowodowanie w wyniku takiej jazdy zderzenia z innym pojazdem, skutkującym śmierć kilku jego pasażerów i ciężkie kalectwo innych” (wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1980 r., IV KR 87/80, OSP 1980, z. 12, poz. 234); pozostawienie przez operatora walca drogowego na środku drogi sterty niezabezpieczonej masy bitumicznej (wyrok z dnia 4 stycznia 1972 r., V KRN 544/71, LEX nr 21454). Sam fakt, że sprawca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, nie przesądza jeszcze o sprowadzeniu przez niego niebezpieczeństwa katastrofy (wyrok SN z dnia 24 marca 1970 r., V KRN 55/70, OSNKW 1970, nr 7-8, poz. 93).

Warto podkreślić, że podmiotem przestępstwa spowodowania katastrofy może być każdy, nie tylko uczestnik ruchu. Może nim być konstruktor pojazdu lub urządzenia, dystrybutor ruchu, a także osoby z zewnątrz dokonujące zamachu, np. przez przestawienie semaforów, rozkręcenie szyn kolejowych itp. (por. wyrok SA w Krakowie z dnia 28 czerwca 1991 r., II AKr 45/91, OSA 1991, nr 4, poz. 21).

Jaka  kara?

Sankcją  przewidzianą za wyżej opisane przestępstwo jest kara  pozbawienia wolności od roku do lat 10, a Jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 1 W razie skazania sprawcy prowadzącego pojazd mechaniczny, jeżeli był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd może orzec również zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązek naprawienia szkody nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 1

  1. Arek

    Mi za udział w wypadku prokurator w Biskupcu postawił zarzut spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, choć nie było ofiar szkody materialne nie wysokie. Biegły z Gdańska przeglądając dokumenty bezinteresownie, tylko się roześmiał. Poszkodowany już tydzień po wypadku wiedział że będę miał takie zarzuty, choć dostałem je po 10 miesiącach od zdarzenia. Ciekawe kogo znał poszkodowany??? . poszkodowany był miejscowym ja niestety nie.

Zostaw odpowiedź