W obliczu popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku  komunikacyjnego (art. 177 § 1 k.k.) należy brać pod uwagę  orzeczenie przez sąd  kary pozbawienia wolności do lat trzech. Jednakże wskazać należy na instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Przejawia się ona w tym, że sąd rozpoznający sprawę może uznać, że sprawca dotychczas niekarany, czyli posiadający czystą kartotekę karną, mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego. Sąd w...