Próba rozgraniczenia tych instytucji ma istotne znaczenie ze względu na odpowiedzialność przewidzianą w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Z dokonaniem czynu, polegającego na udzielaniu narkotyków, łączy się moment bezpośredniego kontaktu z konkretnym klientem.

Z kolei o realizacji etapu usiłowania, w którym sprawca zmierza bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego, można mówić wtedy, gdy dojdzie do wystąpienia z ofertą sprzedaży lub ewentualnie podjęcia rokowań co...