W sytuacji uznania winy sprawcy za spowodowanie wypadku komunikacyjnego z art. 177 k.k. i orzeczenia kary zgodnie z przewidzianym zagrożeniem , sąd karny może orzec obowiązek naprawienia szkody, gdy uzna że dobro prawne pokrzywdzonego naruszone przestępstwem powinno zostać zrekompensowane. Orzeczony obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę jest środkiem karnym, podlega on wykonaniu z chwilą uprawomocnienia się wyroku.

Co w sytuacji gdy sprawca jest...