Recydywa a stan nietrzeźwości

Art.178a § 4 k.k. przewiduje wzmożoną odpowiedzialność dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którzy byli uprzednio karani za takie przestępstwo. Jest to tzw. „quasi-recydywa”.  Podkreślić należy, że znamieniem wpływającym na zwiększenie zagrożenia karą jest uprzednie prawomocne skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., niezależnie od tego, na jaką karę sprawca został skazany, czy była to kara bezwzględna, a jeśli tak – jaką część kary skazany odbył. Ustawodawca nie podaje tu żadnych terminów, a zatem należy przyjąć, iż sprawca czynu będzie ponosił taką zaostrzoną odpowiedzialność do momentu zatarcia poprzedniego skazania.

Co to praktycznie oznacza?

Mając za sobą jeden prawomocny wyrok karny skazujący cię na karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów i kara ta nie uległa jeszcze zatarciu, pod żadnym pozorem nie możesz popełnić ponownie tego przestępstwa, bowiem wtedy sąd uznając twoją winę i sprawstwo orzeknie dużo surowsza karę. Ustawodawca nie pozostawia wyboru i przewiduje jedynie karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Co więcej możliwość zawieszenia warunkowo wykonania orzeczonej  kary, czyli potoczne „zawiasy” została ograniczona dla takiego sprawy jednie do „szczególnie uzasadnionych wypadków”, które powinien on przytoczyć i wyjaśnić przed sądem.

ikona wpisu – źródło: http://www.freedigitalphotos.net

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 1

  1. www.prawokierowcy.pl

    Warto też dodać, że za recydywę grozi także dożywotnie zabranie prawa jazdy oraz obowiązek świadczenia kwoty 10.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Zostaw odpowiedź