Piłeś nie jedź! – jazda pod wpływem – wykroczenie czy przestępstwo?

Prowadzenie samochodu w stanie po spożyciu alkoholu, czyli od 0,2 do 0,5 promila we krwi,   stanowi wykroczenie, za które sprawca może zostać skazany na karę aresztu albo grzywny.

Z kolei prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Przez pojęcie stanu nietrzeźwości rozumieć będziemy zdefiniowany w art. 115 § 16 k.k. przypadek, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub też zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 10.

Pamiętaj również, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy „podmiotem przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. jest także osoba prowadząca holowany pojazd mechaniczny” (wyrok SN z 18 marca 2003 r., III KKN 390/01, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 56; por. też R. Pawlik, Odpowiedzialność…, s. 187 i n.).

Nadto zauważ, że w razie, gdy doszłoby do wypadku drogowego, a kierujący pojazdem byłby w stanie nietrzeźwości lub po jego spożyciu to musi liczyć się z sytuacją odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, bowiem wyłączną winę za powstałą kolizję ponosi osoba, u której stwierdzono obecność alkoholu we krwi zarówno z Twojego AC jak i OC. Co oznacza, że z własnej kieszeni będziesz musiał naprawić szkodę poszkodowanemu w wypadku, a w takim wypadku może to być nawet kilkaset tysięcy złotych.

A zatem Czytelniku, jeżeli kiedykolwiek przejdzie Ci przez myśl przejechanie się samochodem w jednym z w/w stanów, pamiętaj swoim beztroskim działaniem możesz nie tylko doprowadzić do tragedii ludzkich osób trzecich, ale także zrujnować swoją rodzinę finansowo.

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 1

  1. www.prawokierowcy.pl

    Warto też dodać, że kierowcy za jazdę po pijaku wymierza się również środek karny w postaci obowiązku zapłaty świadczenia na rzecz Funduszu Osób Pokrzywdzonych w kwocie 5.000 zł albo 10.000 zł.

Zostaw odpowiedźOdpowiedz na „www.prawokierowcy.pl