wypadki komunikacyjne

Zdjęcie z fotoradaru- i co dalej ?

Zgodnie z zasadami przewidzianymi w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawie- Prawo o ruchu drogowym pierwszą czynnością w postępowaniu mandatowym jest przesłanie pisemnego wezwania wraz z formularzem do właściciela pojazdu by ten wybrał jedną spośród 3 opcji  :

a)      Oświadczenie nr 1 wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w momencie zarejestrowania wykroczenia, jeśli kierowca przyznaje się do winy i przyjmuje mandat oraz...

kiedy wypadek a kiedy katastrofa?

Do kategorii przestępstw drogowych naruszających bezpieczeństwo  ruchu drogowym jak i bezpieczeństwo powszechne jest sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym albo sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy.

Co odróżnia je od wypadku drogowego ?

Przede wszystkim skala zdarzenia. Katastrofa zakłóca w sposób groźny i nagły ruch lądowy, a jej skutki są dotkliwe i rozległe, czyli no: dotknęła większą liczne pokrzywdzonych bądź dotyczy mienia większej...

Wypadek drogowy? Nie daj się skazać za skutek

W jednym z najnowszych orzeczeń (II KK 206/12)  Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli kierowca przekroczył dozwolona prędkość, odpowiedzialności za wypadek może uniknąć tylko po ustaleniu, że przy prawidłowej jeździe też by do tego doszło.

Co to praktycznie oznacza dla nas jako kierowców i potencjalnych oskarżonych ?

Najważniejsze -  inicjatywę dowodową. Rzetelnie zgromadzony materiał dowodowy, a w szczególności rekonstrukcja zdarzenia przez biegłego...